ÖLÇÜM VE BAKIM

 • Topraklama Ölçümü
 • Harmonik Ölçümü
 • Trafo Testleri
  • İzolasyon Direnci Testleri
  • Kapasite ve %Pf testleri
  • Sarım oranı Testleri
  • Sargı DC Direnci Ölçümü
  • Trafo yağı testleri ve kimyasal analizi
 • Kesici kontak geçiş direnci testleri
 • Sekonder koruma röle testleri
 • Kablo izolasyon direnci testleri
 • Kablo hi-pot testleri

Arıza ve Bakım

 • Enerji Nakil Hattı Arıza ve Periyodik Bakımı
 • OG Kabinleri Arıza ve Bakımı
 • OG Sistemi (Pafudr, Ayırıcı, Seksyoner, OG Sigortası) Arızası